Brussel

Brussel (Frans: Bruxelles) is de hoofdstad van het Koninkrijk België en daarnaast van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen. De stad is tevens het bestuurlijk centrum van de Europese Unie en wordt daarom vaak als de hoofdstad van Europa beschouwd. De gemeente Brussel telt bijna 150.000 inwoners en is daarmee naar inwoneraantal de vijfde grootste gemeente in België. Het is één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat 1.048.491 inwoners telt.

De plaatsnaam Brussel is afgeleid van Bruocsella, wat evolueerde tot Broekzele (Broeklanden aan de Zenne), wat letterlijk betekent "nederzetting bij het moeras".

Algemeen wordt het volledige stadsgewest als de stad Brussel beschouwd en niet enkel de gemeente Brussel. Het Hoofdstedelijk Gewest Brussel zou als stad de grootste van de Benelux zijn en is een metropool binnen Europa.

Klimaattabel

Yearly average: 10°C

Maand Gemiddelde
Januari 3°C
Februari 3°C
Maart 6°C
April 8°C
Mei 12°C
Juni 15°C
Juli 17°C
Augustus 17°C
September 15°C
Oktober 11°C
November 6°C
December 4°C