Pretoria

Pretoria is de bestuurlijke hoofdstad van Zuid-Afrika (de wetgevende hoofdstad is Kaapstad en de gerechtelijke Bloemfontein). De stad ligt in de provincie Gauteng en heeft ongeveer 600.000 inwoners.

Pretoria ligt ongeveer 50 kilometer ten noorden van Johannesburg. De stad ligt in een warme, beschutte en vruchtbare vallei omgeven door heuvels. Sinds 2000 maakt de stad bestuurlijk deel uit van de gemeente Tshwane, die veel groter is dan de stad of de agglomeratie Pretoria en bijna 2 miljoen inwoners telt. De vroegere afzonderlijke gemeenten binnen het gebied, waaronder de gemeente Pretoria, zijn opgeheven.

Pretoria heeft een aantal universiteiten, waaronder de tweetalig Afrikaans-Engelse Universiteit van Pretoria en de Universiteit van Zuid-Afrika, een onderwijsinstelling voor afstandsonderwijs.

Ruim driekwart van de Pretoriase bevolking is blank. Er is een relatief kleine zwarte minderheid. Ongeveer 60% spreekt thuis Afrikaans, zo'n 20% spreekt Engels. Noordelijk Sotho en Tswana zijn minderheidstalen.

De stad is naar voortrekker Andries Pretorius genoemd. In mei 2005 stelde de Zuid-Afrikaanse commissie voor aardrijkskundige namen voor de naam Pretoria te wijzigen in Tshwane, maar hierover is tot op dit moment (maart 2008) nog niet definitief besloten. De naamsverandering wordt fel bestreden door grote delen van de bevolking van de stad, voornamelijk de Afrikaners (boeren) en de meeste Engelsen.

Klimaattabel

Yearly average: 18°C

Maand Gemiddelde
Januari 23°C
Februari 23°C
Maart 21°C
April 18°C
Mei 16°C
Juni 12°C
Juli 12°C
Augustus 15°C
September 19°C
Oktober 21°C
November 21°C
December 22°C