Utrecht

Utrecht (uitspraak) is een stad en gemeente in Nederland en de hoofdstad van provincie Utrecht. Utrecht is de vierde stad van Nederland naar inwonertal. Er wonen mensen (; bron: CBS). Het stadsgewest Utrecht, de agglomeratie die samenvalt met het BRU, omvat ruim 640.000 inwoners. De gemeente Utrecht valt samen met de stad.

De stad bevindt zich in de Randstad en is centraal gelegen op een knooppunt van weg-, spoor- en waterwegen, waardoor het een toonaangevende beurzen- en conferentiestad is en het hardst groeiende economische centrum - vooral in de dienstensector - van zowel de Randstad als Nederland.

Utrecht is een van de oudste steden van Nederland met een lange geschiedenis en een belangrijk historisch centrum. Kenmerkend voor de stad zijn onder meer de werven en de de Domtoren, waaraan de stad de bijnaam Domstad ontleent.

De stad huisvest drie universiteiten waarvan de grootste de Universiteit Utrecht is. Deze universiteit is tevens de grootste van Nederland. Hiernaast zijn er drie omvangrijke hogescholen, het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen, de Rabobank Nederland en de Jaarbeurs Utrecht gevestigd. Utrecht is daarnaast de zetel van de rooms-katholieke aartsbisschop van Nederland (zie aartsbisdom Utrecht) en van de oudkatholieke aartsbisschop. De huidige rooms-katholieke aartsbisschop, metropoliet en primaat van Nederland is Wim Eijk. De huidige oudkatholieke aartsbisschop is Joris Vercammen. Tevens is er het landelijke organisatiebureau van de Protestantse Kerken Nederland (PKN) gevestigd, waarin de belangrijkste protestants-christelijke kerkgenootschappen zijn opgegaan.

Klimaattabel

Er kon helaas geen informatie voor deze stad gevonden worden.